Leverantörer

Våra leverantörer är erfarna och ligger i framkant när det gäller kvalitet, produktivitet och miljö på marknaden. Vi erbjuder er möjligheten att utrusta ert tryckeri för att nå högsta möjliga tryckkvalitet med en rationell och effektiv produktion där såväl inre som yttre miljö tas till vara. Kring dessa maskiner erbjuder vi installation, reservdelar, service och reparationer så att de alltid kan prestera på sin yttersta nivå. Vi kan även hjälpa er med val av rätt utrustning för ert ändamål med hjälp av vår erfarna personal samt utbilda er personal så att de använder utrustning på bästa sätt. Flera av dem finns hos våra kunder i er närhet så att vi kan visa dem i sin rätta miljö. Vi är noga med att alla våra maskiner är CE-märkta och följer de lagar och regler som gäller för Sverige. Färger som levereras till maskinen är märkta enligt CLP-förordning och givetvis tillhandahåller vi korrekt utförda säkerhetsdatablad. En effektiv och felfri produktion är oftast nyckeln till en lönsam verksamhet.

Vi hjälper dig att nå dit!

Hitta den perfekta leverantören för ditt tampongtryck: