Baby och småbarn

Babyprodukter som leksaker, nappflaskor och nappar

Lekasker, babyprodukter och medicinska accessoarer är några exempel på produkter med höga säkerhetsbehov. Det är viktigt att se till att själva produkten och tryckfärgerna är fria från ämnen som kan vara skadliga.

Tampongtryck för känsliga produkter

TampaTex TPX var ursprungligen designad för textiltryck, men färgserie kan även med fördel användas på många andra material. En av applikation som TPX kan användas på är flaskor, koppar, nappar och bitringar. Kända europeiska tillverkare av babyprodukter använder Marabus färg för dessa känsliga applikationer.

Speciellt polypropylen och TritanTM är material som används för spädbarn och flaskor. Det finns mycket strikta riktlinjer för dessa applikationer: Ingredienser som farliga tungmetaller, PAH, ftalater och BPA, får absolut inte användas vid framställning av dessa produkter.


MaquaPad MAP - the world's first water-based pad printing ink available on the market that meets all the requirements of the toy industry.

Lämpliga färgserier:

MaraTech MGO

 • 1-komponentsfärg för glas och metall
 • Designad för screen- och tampongtryck
 • God vidhäftning och kemisk resistans

MaquaPad MAP

 • Water-based, satin gloss 1-component ink
 • Nearly odourless, lowest PAH values, made without BPA/BPS
 • Compliant with health and safety standards, e.g. EN 71/3      

MaraTech MGO

 • 1-komponentsfärg för glas och metall
 • Designad för screen- och tampongtryck
 • God vidhäftning och kemisk resistans   

TampaTex TPX

 • Flexibel färg för full komfort
 • Hög opacitet på färgade och mörka material
 • Mycket god motståndskraft mot tvätt och strykning
 • Lätt bearbetning för processäkerhet och effektivitet