Om Marabu Scandinavia

Vår historia börjar på tidigt 1950-tal i Malmö. Företaget hette då AB Erland Ottoson med namn efter grundaren och bedrev försäljning av förbrukningsartiklar och investeringsvaror för ritkontor.

1961 skapades ett eget ritbordssystem som efterhand utvecklades till kompletta arbetsplatser för ritkontor. Ritborden fick namnet SPACIO och företaget bytte namn till AB Spacio System. Under 70- och 80-talet fick dessa en dominerande position inom svensk verkstads- och bilindustri. Även kommuner, lantmäterier och tekniska konsulter tillhörde den stora kundkretsen, framförallt då för ett ritbord som kallades ARCON. En stor del av produktionen gick också på export. Marabuwerke som tidigt även hade en division för ritbordstillverkning köpte upp AB Spacio System redan 1979. När den manuella rittekniken på 90-talet efterhand ersattes av datoriserade system lade både Marabu och Spacio ner dessa divisioner.

1990 köpte AB Spacio System in företaget Remako i Svalöv och Hagwin i Stockholm som båda var återförsäljare av Marabu-produkter för screenbranschen. Sedan dess har Spacio utvecklats till en av de dominerande leverantörerna av screen-, digital- och tampoprodukter i Skandinavien.

1992 öppnar Spacio sitt kontor i Greve, Danmark (Själland)

1999 förvärvade Spacio Marabu´s distributör i Norge, Sandberg Serigrafi.

2002 öppnade Spacio ett nytt kontor i Vejle, Jylland.

2005 öppnade Spacio ett nytt kontor i Kellokoski, Finland.

2013 byter Spacio namn till Marabu Scandinavia.

Vi är det största dotterbolaget inom den internationella Marabu-koncernen. I och med namnbytet blir vi det företag vi faktiskt är. Nu säljer vi marknadsledande produkter under vårt eget varumärke och kan leverera från egna fabriker och produktionsanläggningar.

 

Affärsidé

Marabu Scandinavia ska i Norden utveckla och marknadsföra ett högvärdigt och komplett produktprogram av förbrukningsmaterial för tryckning med screen, tampong- och digitalt storformat samt UV-baserat flexo- och boktryck inom Narrow Web.  

Marabu Scandinavia ska erbjuda totalkompetens och genom sitt Tekniska Center ge såväl produkt- som utvecklingsstöd. 

Marabu Scandinavia ska genom engagemang och kompetens erbjuda kunderna ett lönsamt partnerskap med kvalitet i alla processer och alltid med kunden i fokus.

Vision

Vi är den ledande leverantören av helhetslösningar inom digital-, screen-, tampo- och flexotryck.

Mission

Vi ska hjälpa tryckeriföretag till perfekta tryckresultat.