Schablon- & klichétillverkning

På vår schablonavdelning beskiktar vi ramar i en beskiktningsmaskin från Grünig som har exakta mätinstrument för en optimal kvalitet. Vi applicera både direktemulsion och kapillärfilm. Max ramformat för beskiktning är 2200x3500 mm. Kunden väljer om ramen ska exponeras eller bara beskiktas. Beskiktade ramar transporteras ljustätt för exponering hos kunden.

Vid exponering av ramar använder vi oss i första hand av en SignTronic CTS (Computer to Screen). Denna teknik ger väldigt hög kvalitet på schablonerna med en upplösning på 2400 dpi. Schablonerna lämpar sig för många olika applikationer som har höga kvalitetskrav såsom frontpaneler, membran switch, fordon, elektronik, textil och funktionellt screentryck. Genom att producera med CTS blir miljöpåverkan mindre eftersom förbrukningsmaterialet minskar, vilket är en stor del i vårt dagliga miljöarbete. Max format för belysningsytan är 1200x1600 mm och max ramformat är 1450x2100 mm. För exponering av övriga format använder vi oss av exponeringssystem från Natgraph.

Vi tillverkar också klichéer till tampongtryck där vi klipper till rätt storlek och exponerar och framkallar.

För att du som kund ska få ut det bästa av vår schablontillverkning ber vi dig läsa igenom våra specifikationer för digitala filer. Ett bra förarbete ger ett bra resultat!   

Marabus specifikationer för digitala filer avseende CTS

Marabus specifikationer för digitala filer avseende inkjet filmer