Leveransvillkor

Nedan kan ni ladda ner de olika leveransvillkor som vi hänvisar till i våra offerter och prislistor.

Där inte annat anges tillämpas Marabu Scandinavia´s generella leveransvillkor.

Marabu Scandinavia medger inte andra leveransvillkor än dessa om vi inte skriftligen accepterat detta.

Marabu Scandinavia Leveransvillkor SE

NL017 – Maskiner exkl. installation/montering

NLM19 – Maskiner inkl. installation/montering

ALV21 – Grafiska maskiner inkl. installation/montering