Vi anordnar med jämna mellanrum utbildningar för våra kunder om allt som rör tryckprocessen. Det kan både vara generella kurser där personer från flera olika kunder kommer för att lära, eller utbildning inom ett visst område för en specifik kund. Vi arrangerar även seminarier där vi samlar en större mängd av våra kunder för utbildning, oftast med externa föredragshållare som till exempel någon av våra kunniga leverantörer.  

Marabus seminarier i Tyskland

Utbildning & Seminarier