In-Mold

Färgade formsprutade komponenter som är skrap- och nötningssäkra har blivit en del av vår vardag.

In-Mold är en komplexa teknik som kräver exceptionella färger som kombinerar maximal elasticitet med hög motståndskraft mot extrema temperaturer.

Lämpliga färgserier:

Mara Mold MPC

  • Lösningsmedelsbaserad 1- eller 2-komponents färg
  • Flexibel och klara temperatursskiftningar
  • God vidhäftning   

Mara Cure HY

  • Hög flexibilitet som ger en bra formbarhet
  • Enastående kemiskt och mekaniskt motstånd samt temperaturbeständighet 
  • Mångsidig användning, både matta och blanka effekter