Optiskdisk

I denna krävande marknad måste de högsta tekniska krav uppfyllas. Ju högre kvalitet på tryckfärgen, desto mer flexibilitet har du när det gäller dina produktionsprocesser (d.v.s. hastighet, lutning, etc.).

Marabus färgsystem är bland de bästa som finns tillgängliga på marknaden.

 

Lämpliga färgserier:

UltraDiscUVOD

  • UV-härdande färg med mycket låga radiella avvikelsevärden
  • Snabb härdning, bra till snabba tryckhastigheter
  • Optimal reologisk justering, mycket bra flöde

UltraSetUVOS

  • UV-härdande process färg för screen- och offsettryck  
  • Mycket god tryckbarhet samt utmärkt punktdefinition
  • Hög pigmenterad