UV-härdande screentrycksfärg

Ultra

Ultra Pack LEDC

Ultra Pack LEDC är en  UVLED-härdande screentrycksfärg som ger utmärkta resultat i vidhäftning, täckningsförmåga, glans och reaktivitet. Ultra Pack LEDC är lämplig för förpackningar och plantryckta etiketter.

Ultra

Ultra Glass LEDGL

Ultra Glass LEDGL utvecklades för energisparande UV-LED-lampor men den härdar även med traditionella UV-lampor.

Ett 2-komponents mycket motståndskraftig färgsystem för glas, metall, bestrukna material och PETG med  oöverträffad vidhäftning.

Ultra

Ultra Graph UVAR

UltraGraph UVAR är en allsidig färg, oavsett om det gäller flexibilitet, kemisk beständighet eller utomhusbeständighet så uppfyller UVAR alla krav.

Ultra

Ultra Board UVBR

Hög reaktivtet för tryck på displayer och förpackningar gör att UltraBoard UVBR är lämplig för en- och flerfärgade pressar. Färgen utmärker sig med mycket bra punktdefinition, homogen ytflytning av på absorberade material, mycket bra tryckbarhet och hög flexibilitet.

Ultra

Ultra Pack UVC

Tryck direkt på förpackningen eller använd den till plantryckta etiketter. Ultra Pack UVC har snabb härdning och har mycket bra beständighet mot fyllmedel, vatten och vattenånga. Den passar för en extremt stor variation av olika tryckmaterial.

Ultra

Ultra Card UVCC

UV-härdande screentrycksfärgserie för id- och bankkort, single-layer eller multi-layer.

Ultra

Ultra Form UVFM

De viktigaste egenskaperna i UltraForm UVFM är hög flexibilitet och färgbeständighet. Den är vakuumformbar, mycket bra på elastiska och mjuka material och den bästa UV-färgen för utomhusbruk.

Ultra

Ultra Pack UVFP

Lågmigrerande UV-härdande screentrycksfärg för tryck på utsida av förpackningar till livsmedels, kosmetika och dryckesflaskor gjorda av förbehandlad PE och PP.
UltraPack UVFP minimerar risken av överföringen till innehållet.

Sammansättning av välvalda råmaterial:

  • Alla ingredienser är listade i Swiss “Verordnung des EDI über Bedarfsgegenstände” (SR 817.023.21)
  • Uppfyller “EuPIA Suitability List of Photo-Initiators for Low Migration UV Printing Inks and Varnishes” part 1A
  • Motsvarar "Nestlé Guidance Note on Packaging Inks"
  • Pigment motsvarar "Resolution AP (89)1"
  • Bisphenol A (BPA) används ej
  • Producerad i enlighet med kraven för indirekt matkontakt av “EuPIA-GMP””


Lär dig mer om processen för låg migrerande färger för livsmedelsförpackningar

 

Ultra

Ultra Glass UVGL

UV för Glas! Den största fördelen med UltraGlass UVGL är dess höga beständighet utan att den behöver brännas i ugn! 

Ultra

Ultra Glass UVGO

Ultragraph UVGX kan användas både i enstaka eller flerfärgs linjer. Färgserien passa perfekt för olika typer av displayer för in- och utomhus bruk, såsom skyltar, affischer, klistermärken, etc.

Ultra

Ultra Pack UVK+

Mycket resistent och snabbhärdande UV-färg för tryck på 3-D objekt av förbehandlad PE/PP. Färgen vidhäftningsegenskaper liksom den höga graden av glans är okänsliga för värme och fuktighet.

Blindskriftslack

Blindskriftslack UVLB 1 / UVLB 2

UV-härdande lacker för tryck av taktila motiv (punktskrift), som kännetecknas av extremt hög färgavlägning med konstant färgfilmstjocklek och mycket bra kant definition. UVRS 912 (färgserien UltraRotaScreen UVRS) har en ytflytning och är därför utmärkt för tryckning av taktila varningstrianglar.

UV Glanslacker

UV Glanslacker UVLG

Högglänsande UV-lacker för tryckning av fulla ytor eller partiellt tryck av screen- eller offsettryck. Alla dessa kännetecknas av deras individuella fördelar och lämplighet för olika användningsområden.

UV Matt- och speciallacker

UV Matt- och speciallacker UVLM / UVLS

Tre olika special lacker med olika transparens och yta. Alla dessa har individuella fördelar som är anpassade för olika material. 

Ultra

Ultra Disc UVOD

Färgserien UltraDisc UVOD kan användas på alla nuvarande kända format och uppfyller de högsta kraven för tryckning på Optical Disc. De låga radiella avvikelse-värdena garantera förstklassiga resultat även för det nya HD-formatet Blu-ray.

Ultra

Ultra Set UVOS

UltraSet UVOS är en vattenfri process färg för dekoration av CD, DVD och andra skivformat utvecklat för modern screen- och offsetpressar.

Ultra

Ultra Plus UVP

Ultra UVP är UV-härdande screentrycksfärg med mycket god vidhäftning på olika plaster. Största fördelarna är mycket hög kemisk och mekanisk motståndskraft i den tryckta färgfilmen, speciellt om häftförbättrare tillsätts.

Ultra

Ultra Pack UVPHR

Ultra Pack UVPHR är avsedd för tryck på behållare av PET, och tack vare sin höga reaktivitet, är UVPHR lämpad för höghastighetsmaskiner. Den är också tolerant mot mindre perfekt härdningsförhållanden.

Ultra

Ultra RotaScreen UVRS

Speciellt utvecklad för rotativt screentryck med schabloner från Gallus (Screeny®) och StorkScreens (Rotamesh®). Den lämpar sig speciellt för kombinationstryck med UV-boktryck och UV-offset.

Ultra

Ultra Star UVS

Den huvudsakliga användningen är koncentrerad på självhäftande folie med hög flexibilitet i den tryckta färgfilmen, hög kemisk resistens mot olika fyllmedel, hög mekanisk beständighet mot nötning och god väderbeständighet för utomhusanvändning.

Ultra

Ultra RotaScreen UVSF

Den silikonfria UVSF har utvecklats speciellt för kombinationstryck med rotativt UV-screentryck och UV-flexotryck. Den utmärker sig genom optimal utflytning och garanterar en enastående kompatibilitet med den övertryckta flexofärgen.

 

Ultra

Ultra Star-M UVSM

Den mycket matta UltraStar-M UVSM är allmänt lämplig för grafiskt och industriellt screentryck och visar mycket god vidhäftning på olika plaster. Vid tillsättning av tillsatsmedel kan man även använda färgen på komplicerade material.

Ultra

Ultra Graph UVSP

UVSP är ytterst reaktivt och första valet för moderna, storformats flerfärgsmaskiner samt äldre UV-torkar med begränsad UV-effekt. Dessutom har färgen enastående tryckbarhet och blockningsbeständighet.

Ultra

Ultra Switch UVSW

Inom segmenten Membrane Switch har lösningsmedelsbaserade färgsystem varit dominerande hittills. Med sina enastående fördelar har nu även UV-färgerna uppnått motsvarande krav för just detta segmentet - UVSW!