Lågmigrerande screentrycksfärg för livsmedelsindustrin

Marabu erbjuder konsumenterna marknadens första godkända lågmigrerande UV-härdande screentrycksfärg för PE/PP-plast, Ultra Pack UVFP.
 

Varför lågmigrerande screentrycksfärg?

Livsmedelsförpackningar måste uppfylla ett antal funktioner som bland annat en iögonfallande design som får konsumenten att köpa produkten men framförallt att skydda innehållet. Material som kommer i direktkontakt eller indirektkontakt med mat under tillverkning, via förpackning eller vid användning måste uppfylla extremt strikta krav. Material i kontakt med mat får inte transferera några komponenter som kan vara giftiga för människan, ändra sammansättning av innehållet eller påverka dess organoleptiska egenskaper (lukt och smak).

Vi dricker ur plastflaskor, äter med plastbestick och köper mat i plastförpackningar. Detta är inte bara en ekologisk fråga om i vilken utsträckning vi förbrukar potentiellt skadliga ämnen. Tryck på livsmedelsförpackningar spelar en stor roll i detta.

Ultra Pack UVFP: Marknadens första certifierade lågmigrerande UV-screentrycksfärg för PE/PP

 • Maximal processtabilitet och livsmedelssäkerhet för behållare/förpackningar av förbehandlad polyeten (HDPE/LDPE) och förbehandlad polypropen (PP).
 • UVFP-färgseriens mycket höga reaktion garanterar snabb torkning och tryckhastigheter på upp till 5000 behållare per timme.
 • Färdig härdad efter 24 timmar
 • Ju bättre färgfilmen härdas, desto lägre är den potentiella volymen av migrerande ämnen, såsom lösningsmedel och monomer.
 • Högglansfärger och utmärkt opacitet.
 • Enastående motståndskraft mot vatten, slitage, lösningsmedel, alkohol och svett.
 • 1-komponentsfärgen är en färdig produkt som garanterar snabba och effektiva produktionsprocesser. Det finns inget behov av hjälpmedel.
 • De beprövade lågmigrationsegenskaperna hos UVFP-färgen kan påverkas negativt av felaktig användning av hjälpmedel.

Ultra Pack UVFP har tagits fram för exteriör tryckning av livsmedels-, kosmetik- och dryckesförpackningar gjorda av

 • Förbehandlad polyeten (HDPE/ MDPE /LDPE)
 • Förbehandlad polypropen (PP)

Eftersom resultatet inte bara beror på färgen utan också materialet och processens förutsättningar kan endast slutprodukten godkännas.

Report by sqts (Swiss quality testing devices)
Based on the assumed surface-to-volume ratio, the results of the analytics as described are in compliance with the Commission Regulation (EU) No 10/2011 and the Swiss Regulation on Food Contact Materials.

 

Get the full report HERE

Om lågmigrering:

Vad är lågmigration?

Färg tryckt på förpackningar som är i indirektkontakt med mat vilket gör det möjligt att ämnen från färgen kan migrera till innehållet (t.ex. via diffusion, smetning eller gas, se diagram 1-3). Migration påverkas starkt av substratets funktionella barriär. Ju bättre denna barriär, desto lägre eventuell migrering.

Polyeten (PE) och polypropen (PP) är två av de mest populära plasterna som används i livsmedels- och kosmetikprodukter och används för film, tuber, flaskor och kartongföremål. I motsats till glas och metall utgör plasten ingen funktionell barriär mot färgmigration. Av denna anledning utsätts färg för livsmedels- och kosmetikförpackningar för strikta kvalitetsrevisioner för att verifiera att de inte är mottagliga för migrering och inte äventyrar konsumenternas hälsa när de används för motsvarande produkter.

Färgsom en del av en lågmigreringsprocess

Det finns inte en enda färg på marknaden som fungerar för alla livsmedelsförpackningar. Överensstämmelse ska alltid bedömas med hjälp av den färdigtryckta livsmedelsförpackningen eftersom migrering påverkas av själva substratet, färgen och processens förutsättningar (se diagram 4).

Marknadsaktörer har länge pratat om lågmigrerande färger men termen kan vara missledande eftersom:

 1. För det första är det möjligt att använda ingredienser med högmolekylära vikter, såsom högfunktionella monomer. Detta för att avsevärt reducera antalet och volymen av migrerande ämnen i färgen jämfört med konventionella produkter. Men det kvalificerar inte färgen för en universellt godkännande för lågmigrering. Man måste ta hänsyn till samspelet mellan material, färg och processens förutsättningar.
 2. För det andra har inte alla färger med en lågmigrationsmärkning visat sig vara så.