Mara® Glass MGHT

Mara® Glass MGHT är utvecklad för glas som kräver hög temperaturstabilitet såsom "OGS" pekskärmar eller andra föremål exempelvis laboratorieglasögon och glödlampor.

Fördelar

  • Enastående temperaturtålighet
  • Uppfyller högsta vidhäftning och säkerhetskrav
  • Mycket bra opacitet
  • Höga elektriska motståndsvärdena för färgfilmen
  • Enkel bearbetning

Produktegenskaper

Färgsystem:

lösningsmedelsbaserad, 1-komp.

Torkning:

snabb

Täckförmåga:

hög

Substrat

Metall

 

Glas

 

 lämplig

 begränsad lämplighet

 förbehandling

 efterbehandling

 krävs härdare

 ingen maskindiskbeständighet

 krävs tillsatsmedel

Mara