Mara® Shield UV-CGL

Ett UV-härdande flytande laminat för applicering på planglas.

Fördelar:

  • 2-komponent 
  • Mycket god vidhäftning 
  • Mycket hög kemisk och mekanisk beständighet
  • Hög opacitet