UFI-KODER  - UNDERLÄTTAR VID OLYCKOR ELLER FÖRGIFTNINGAR

03/08/2024

Vad är en UFI-kod och vad säger lagkravet?
En UFI-kod är en unik formuleringsidentifierare som används för att märka kemiska produkter som klassificeras som farliga för hälsan eller miljön. Koden består av 16 tecken och ska finnas i MSDS och på etiketten. Koden gör det möjligt att koppla produkten till den information som leverantören har lämnat till Giftinformationscentralen. Syftet är att underlätta snabb behandling av förgiftningar och andra olyckor som involverar kemiska produkter. UFI-koden är obligatorisk för alla kemiska produkter som säljs i EU från och med den 1 januari 2025.

Enligt CLP-förordningen ska den som importerar eller tillverkar kemiska produkter för försäljning inom EU lämna uppgifter för giftinformation till ECHA. När informationen finns i databasen får varje produkt ett unikt nummer. Oavsett om det är en standard produkt eller om det är en blandning av olika produkter ska det anmälas till ECHA. Lagkravet framgår av bilaga VIII i CLP-förordningen. För kemiska produkter som säljs i Sverige är det Giftinformationscentralen som får tillgång till uppgifterna.