Marabus miljörapport 2022

08/03/2022

Hur arbetar vi, som tillverkare av färger, med miljön till vardags?

Vilka hinder måste vi övervinna och vilken betydelse har den allt viktigare frågan om hållbarhet för ett medelstort företag med global verksamhet?

På Marabu har vi tagit itu med dessa frågor under lång tid. Som färgtillverkare tillhör vi kemikalieindustrin och har därför ett betydande ansvar i fråga om miljö, hälsa och säkerhet, både inom vårt företag och hos våra kunder. Med Marabus miljörapport 2022 ger vi information om vår verksamhet som går utöver de lagstadgade kraven och villkoren för att skydda miljön och bevara resurserna.

Vår globala miljörapport: Marabu Environmental Report 2022