Marabu ansluter sig till delstaten Baden-Württembergs klimatallians

03/03/2023

[Translate to Sverige:] Klimabündnis BW

Marabu är nu en del av klimatalliansen Baden-Württemberg. VDn för vårt moderbolag i Tyskland, York Boeder, undertecknade klimatskyddsavtalet med minister Thekla Walker nu i mars. I och med detta stöder delstaten Baden-Württemberg Marabu i arbetet med att minska sina växthusgaser. Detta är ytterligare ett viktigt steg i vårt projekt Project Green för att se till att vi kontinuerligt minskar våra koldioxidutsläpp utöver våra nuvarande kompensationsbidrag.

Med utgångspunkt från basåret 2021/2022 har Marabu som mål att minska sina CO2-utsläpp med ytterligare 20 procent inom 10 år. Med följande åtgärder vill vi ytterligare minska våra koldioxidutsläpp.

  • Scope 1 omfattar direkta utsläpp från Marabus egen affärsverksamhet, till exempel gasförbrukning. Här siktar Marabu på en minskning med 42 procent genom att ansluta företaget till fjärrvärmenätet i Tamm inom en snar framtid. Dessutom håller man på att renovera reningsanläggningen för gas, vilket kommer att leda till högre effektivitet och lägre förbrukning.
  • Scope 2 omfattar de direkta utsläppen från tillhandahållandet av el, värme eller kyla som används av ett företag. Det finns ingen potential för koldioxidbesparingar här på Marabu, eftersom vi sedan 2007 köper grön el vid anläggningarna i Tamm och Bietigheim. Elförbrukningen minskar dock genom att maskinerna kontinuerligt förnyas.
  • Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp som orsakas av ett företags affärsverksamhet, t.ex. genom leveranskedjor, affärsresor eller produktanvändning. På detta område strävar Marabu efter att minska flygtransporterna och byta förpackningar till exempelvis återvunnet material för att spara totalt 19 procent av utsläppen.

För mer information om vårt engagemang för hållbarhet, klicka här: Quality - Environment - Safety | Marabu GmbH & Co. KG | Marabu