Kvalitetssäkring genom GMP

03/15/2024

GMP ("Good Manufacturing Practice") är en del av kvalitetssäkringen som används inom läkemedels- och livsmedelsindustrin för att säkerställa att produkter tillverkas i enlighet med fastställda kvalitetsstandarder. GMP-kraven definieras i olika riktlinjer och föreskrifter och gäller för tillverkning, förpackning, lagring och dokumentation av produkter för att säkerställa deras kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Från och med den 1 augusti 2023 kan vi officiellt rekommendera bläcksystemen Ultra Pack UVFP och Tampa® Tex TPX för tryck på material som har kontakt med livsmedel (FCM) i enlighet med EuPIA GMP.

Lär dig mer om GMP och vad det har att göra med tryckfärger: GMP (“Good Manufacturing Practice”) (PDF)  

I denna video förklarar våra kollergor vad GMP betyder för användaren:
GMP Compliant Inks for Food Contact Materials (Video)