Härdplaster

05/17/2021

Härdplaster är vanliga i arbetsmiljön och används i till exempel lack och lim. Många av de ämnen som används när man tillverkar härdplaster är skadliga för hälsan. Samma sak gäller härdplaster som inte härdat färdigt (gjorts hårt) eller som värms upp. Härdplaster kan orsaka till exempel allergi, astma, eksem och vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Några vanliga härdplaster är epoxi, akrylat och polyuretan. De flesta härdplaster är ofarliga när de har härdat färdigt. Polyuretan däremot innehåller isocyanater som kan frigöras vid uppvärmning och orsaka hälsoproblem vid inandning.

Vid härdplastarbete är det viktigt att skydda sig till exempel genom att använda nitrilhandskar som går upp en bit på armen och se till att ytor och verktyg rengörs så att det inte finns kvar kladdiga rester av ohärdat material. Det är också viktigt att undvika att andas in ångor eller rök, till exempel genom att använda punktutsug samt andningsskydd.
(Källa: arbetsmiljöupplysningen.se)

Tryckerier kan komma i kontakt med härdplaster. Där härdplaster används ska det finnas tydliga instruktioner för hantering och hur man skyddar sig. De som arbetar med härdplast måste ha utbildning samt gå på regelbundna läkarkontroller. Produkter inom tryckeribranschen som kan innehålla härdplaster är UV-färg, emulsioner, limmer och lacker.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att se till att följa de lagar och regler som finns. När det gäller härdplast ska både arbetsgivare och arbetstagarna ha relevant utbildning för hantering av härdplaster, den ska genomföras vart 5te år. Arbetstagaren ska också genomgång läkarundersökning. Om detta inte genomförs kan arbetsgivare bli skylig att betala sanktionsavgifter upptill 150 000:-.

Hör av er om ni har funderingar kring härdplaster i er verksamhet.
040-672 84 25