ECOVADIS - för tredje gången

04/09/2024

Marabu-koncernen har tilldelats silvermedaljen för Ecovadis Rating 2023 för tredje gången!
Marabu Group har varit medlem i Ecovadis i 5 år och är en del våra hållbarhetsinitiativ. EcoVadis är ett verktyg som hjälper företag att mäta och förbättra sin hållbarhetsprestanda genom systematisk utvärdering och certifiering. De fokuserar på fyra huvudteman:

  1. Miljö: Bedömning av företagets miljöprestanda, inklusive klimatpåverkan och hantering av naturresurser.
  2. Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter: Utvärdering av arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och socialt ansvar.
  3. Etik: Granskning av etiska aspekter inom verksamheten.
  4. Hållbara inköp: Bedömning av inköpsprocesser och materialanskaffning.