Valutatillägg

Den svenska kronan har nått sin svagaste nivå på många år och det är väldigt oförutsägbart hur den framöver kommer att utvecklas. Vi importerar många av de produkter vi säljer på den svenska marknaden och påverkas därför per omgående av denna utveckling. I våra priser finns en viss marginal inräknade för att hantera dessa rörelser för att skapa en stabilitet på marknaden. Nu har vi dock nått en nivå där vi tydligt passerat denna marginal och vi måste anpassa oss till detta för att klara av försörjning av material som importeras.

Då det är väldigt svårt att prognostisera utvecklingen har vi valt att tillämpa ett valutatillägg som vi varje månad uppdaterar mot officiell kurs på Riksbanken. Tillägget kommer att läggas direkt på priset för varje produkt och berör endast de varor vi importerar.

Om ni har frågor, kontakta oss gärna!

Riksbankens valutakurs

2018

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September 

Oktober

November

December

2,4%

4,4%

4,4%

3,4%

3,4%

5,5%

5,5%

5,5%

3,0%

2019

Januari

3,0%