Rengöring och avfetting

KIWO och Ulano är våra samarbetspartners för schablonertillverkning. De jobbar ständigt med att utveckla proaktiva produkter för ökad produktivitet och lönsamhet. KIWO och Ulano har produkter för för- och  efterbehandling av schabloner så som rengöringsmedel, avfettningsmedel och kapilärfilmer.

Broschyr

Pregan

Pregan - rengöring av schabloner 

Pregan är en produkt för rengöring och avfettning. Den är perfekt för bland annat borttagning av spökbilder, rester av färg och schablonmaterial efter avskiktningen. Finns olika typer för olika ändamål.

 

Kiwomesh

Kiwomesh - rengöring av schabloner för screentryck 

En rengöring och avfettning av screenväv. Förbättrar flödesegenskaper, bindning och motverkar statisk uppladdning. Finns olika typer för olika ändamål.

Pregasol

Rengöring av screentrycksramar 

Avskiktningsmedel som finns både som flytande och pulver.

 

Kiwoclean LM

Kiwoclean - Rengöring av schabloner för screentryck 

Rengöring för borttagning av icke härdad färg. Främst framställd för automatisk rengöring. Finns olika typer för olika ändamål.

 

Kiwoclean CF

Kiwoclean - Rengöring av schabloner för screentryck 

Avskiktningskoncentrat för direkt emulsioner och film. Främst framställd för automatisk rengöring. Finns olika typer för olika ändamål.