Paragon flexofärger och boktrycksfärger

Paragon Inks är vår leverantör för flexofärger och boktrycksfärger.

Paragon Inks bildades 1985 och är Europas enda färgtillverkare som specialiserat sig på UV-färger och lacker för området Narrow web. Fokuseringen på UV ger Paragon en bra förståelse för kundernas krav och behov och man erbjuder en mycket bra och omfattande service, som utvecklats genom partnerskap med marknadens ledande etikettryckerier.

Pargon har olika färgserier för både flexo- och boktryck.  Produktportföljen består av UV- och vattenbaserade färger för en mängd olika applikationer. Paragon producerar även skrapfärger för lotter.  

I Paragons produktguide kan ni läsa allt om deras färgserier.


Produktguide