Primer P4

Primer P4: Hjälpmedel för UV-härdande bläck
Primer P4 är ett flytande vidhäftningshjälpmedel för förbehandling av olika material. Dess egen för att förbättra vidhäftningsegenskaperna mellan materialet och tryckskiktet som skall appliceras.

Tillämpningsområde:
Förbättrar vidhäftningen av UV-härdande digitalbläck, UV-härdande screentrycksfärger- och UV-härdande laminat på material såsom glas, metaller, keramiska material och plaster.