Screentrycksfärger

UV-härdande

Ultra Pack LEDC

Ultra Pack LEDC är en UV-LED-härdande screentrycksfärg som ger utmärkta resultat i vidhäftning, opacitet, glans och reaktivitet. Ultra Pack LEDC är lämplig för förpackningar och etiketter.

Ultra Graph UVAR

UltraGraph UVAR är en allsidig färg, oavsett om det gäller flexibilitet, kemisk beständighet eller utomhusbeständighet så uppfyller UVAR alla krav.

Ultra Board UVBR

Hög reaktivtet för tryck på displayer och förpackningar gör att UltraBoard UVBR är lämplig för en- och flerfärgade pressar. Färgen utmärker sig med mycket bra punktdefinition, homogen ytflytning av på absorberade material, mycket bra tryckbarhet och hög flexibilitet.

Ultra Pack UVC

För förpackningar eller etikett-tryck - Ultrapack UVC övertygar med snabb härdning, god beständighet mot vatten och fyllmedel och passar för en stor mängd olika tryckmaterial.

Ultra Form UVFM

De viktigaste egenskaperna i UltraForm UVFM är hög flexibilitet och färgbeständighet. Den är vakuumformbar, mycket bra på elastiska och mjuka material och den bästa UV-färgen för utomhusbruk.

Ultra Glass UVGL

UV för Glas! Den största fördelen med UltraGlass UVGL är dess höga beständighet utan att den behöver brännas i ugn! 

Ultra Glass UVGO

Ultragraph UVGX kan användas både i enstaka eller flerfärgs linjer. Färgserien passa perfekt för olika typer av displayer för in- och utomhus bruk, såsom skyltar, affischer, klistermärken, etc.

Ultra Graph UVGX

Ultragraph UVGX kan användas både i enstaka eller flerfärgs linjer. Färgserien passa perfekt för olika typer av displayer för in- och utomhus bruk, såsom skyltar, affischer, klistermärken, etc.

Ultra Pack UVK+

Mycket resistent och snabbhärdande UV-färg för tryck på 3-D objekt av förbehandlad PE/PP. Färgen vidhäftningsegenskaper liksom den höga graden av glans är okänsliga för värme och fuktighet.

Blindskriftslack UVLB 1 / UVLB 2

UV-härdande lacker för tryck av taktila motiv (punktskrift), som kännetecknas av extremt hög färgavlägning med konstant färgfilmstjocklek och mycket bra kant definition. UVRS 912 (färgserien UltraRotaScreen UVRS) har en ytflytning och är därför utmärkt för tryckning av taktila varningstrianglar.

UV Glanslacker UVLG

Högglänsande UV-lacker för tryckning av fulla ytor eller partiellt tryck av screen- eller offsettryck. Alla dessa kännetecknas av deras individuella fördelar och lämplighet för olika användningsområden.

UV Matt- och speciallacker UVLM / UVLS

Tre olika special lacker med olika transparens och yta. Alla dessa har individuella fördelar som är anpassade för olika material. 

Ultra Disc UVOD

Färgserien UltraDisc UVOD kan användas på alla nuvarande kända format och uppfyller de högsta kraven för tryckning på Optical Disc. De låga radiella avvikelse-värdena garantera förstklassiga resultat även för det nya HD-formatet Blu-ray.

Ultra Set UVOS

UltraSet UVOS är en vattenfri process färg för dekoration av CD, DVD och andra skivformat utvecklat för modern screen- och offsetpressar.

Ultra Plus UVP

Ultra UVP är UV-härdande screentrycksfärg med mycket god vidhäftning på olika plaster. Största fördelarna är mycket hög kemisk och mekanisk motståndskraft i den tryckta färgfilmen, speciellt om häftförbättrare tillsätts.

Ultra Pack UVPHR

Ultra Pack UVPHR är avsedd för tryck på behållare av PET, och tack vare sin höga reaktivitet, är UVPHR lämpad för höghastighetsmaskiner. Den är också tolerant mot mindre perfekt härdningsförhållanden.

Ultra RotaScreen UVRS

Speciellt utvecklad för rotativt screentryck med schabloner från Gallus (Screeny®) och StorkScreens (Rotamesh®). Den lämpar sig speciellt för kombinationstryck med UV-boktryck och UV-offset.

Ultra Star UVS

Den huvudsakliga användningen är koncentrerad på självhäftande folie med hög flexibilitet i den tryckta färgfilmen, hög kemisk resistens mot olika fyllmedel, hög mekanisk beständighet mot nötning och god väderbeständighet för utomhusanvändning.

Ultra RotaScreen UVSF

Den silikonfria UVSF har utvecklats speciellt för kombinationstryck med rotativt UV-screentryck och UV-flexotryck. Den utmärker sig genom optimal utflytning och garanterar en enastående kompatibilitet med den övertryckta flexofärgen.

Ultra Star-M UVSM

Den mycket matta UltraStar-M UVSM är allmänt lämplig för grafiskt och industriellt screentryck och visar mycket god vidhäftning på olika plaster. Vid tillsättning av tillsatsmedel kan man även använda färgen på komplicerade material.

Ultra Graph UVSP

UVSP är ytterst reaktivt och första valet för moderna, storformats flerfärgsmaskiner samt äldre UV-torkar med begränsad UV-effekt. Dessutom har färgen enastående tryckbarhet och blockningsbeständighet.

Ultra Switch UVSW

Inom segmenten Membrane Switch har lösningsmedelsbaserade färgsystem varit dominerande hittills. Med sina enastående fördelar har nu även UV-färgerna uppnått motsvarande krav för just detta segmentet - UVSW!