Säkerhetsdatablad

Vi är skyldiga att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter innan de släpps ut på marknaden. Dessa skyldigheter gäller oavsett mängd. Leverantören ska förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad samt applicera en varningsetikett på förpackningen. Dessa ska vara skrivna på det språk där produkten släpps ut på marknaden.

Vi skickar ut säkerhetsdatablad automatiskt via vårt affärssystem för att säkerställa att alla får korrekta säkerhetsdatablad. Detta innebär att ni som kund kommer få säkerhetsdatablad digitalt. Men skulle ni mot förmodan sakna något säkerhetsdatablad, kontakta oss så hjälper vi er.

Vänligen uppge alltid namn, företagsnamn och vilka produkter du vill ha säkerhetsdatablad på.

Kontakta oss:
E-post: safety(at)marabu.se