2009/48/EG direktiv om leksakers säkerhet, uppdaterat april 2017

04/26/2017

Uppdatering av EU-direktivet 2009/48/EG behandlar leksakers säkerhet. Direktivet reglerar kommersialisering av leksaker, antingen som tillverkas i eller importeras till EU, och har föravsikt att harmonisera säkerhetsnivån.

I samband med det nya direktivet är det tänkt att säkerheten för konsumenterna, särskilt för barn under 14 år, ska förbättras.

Läs mer i vår uppdaterade CompanyINFO:
2009/48/EG Directive on the Safety of Toys