GMP (“Good Manufacturing Practice”)

07/31/2023

GMP ("Good Manufacturing Practice") är en del av kvalitetssäkringen som används inom läkemedels- och livsmedelsindustrin för att säkerställa att produkter tillverkas i enlighet med fastställda kvalitetsstandarder. GMP-kraven definieras i olika riktlinjer och föreskrifter och gäller för tillverkning, förpackning, lagring och dokumentation av produkter för att säkerställa deras kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Från och med den 1 augusti 2023 kan vi officiellt rekommendera bläcksystemen Ultra Pack UVFP och Tampa® Tex TPX för tryck på material som har kontakt med livsmedel (FCM) i enlighet med EuPIA GMP.

Läs mer om GMP och tryckfärger

GMP Compliant Inks for Food Contact Materials (Video)