Mara_Website_Header_LY1_10373c.jpg

UV-härdande screentrycksfärger

Ultra Pack LEDC

Ultra Pack LEDC är en UV-LED-härdande screentrycksfärg som ger utmärkta resultat i vidhäftning, opacitet, glans och reaktivitet. Ultra Pack LEDC är lämplig för förpackningar och etiketter.

Ultragraph UVAR

Ultragraph UVAR är en allsidig färg, oavsett om det gäller flexibilitet, kemisk beständighet eller utomhusbeständighet så uppfyller UVAR alla krav.

Ultraboard UVBR


Hög reaktivtet för tryck på displayer och förpackningar gör att Ultraboard UVBR är lämplig för en- och flerfärgade pressar.
Färgen utmärker sig med mycket bra punktdefinition, homogen ytflytning av på absorberade material, mycket bra tryckbarhet och hög flexibilitet.

Ultrapack UVC


För förpackningar eller etikett-tryck - Ultrapack UVC övertygar med snabb härdning, god beständighet mot vatten och fyllmedel och passar för en stor mängd olika tryckmaterial.

Ultra Pack UVCP

Ultra Pack UVCP uppfyller högsta renhetskriterier som baseras på kraven för livsmedelsförpackningar. Ultra Pack UVCP är därför särskilt lämpad för dekoration av förpackningar till kosmetika som schampoo-flaskor, tandkrämstuber etc. Färgserien  uppfyller kriterierna för 
  • EuPIA Suitability List of Photo-Initiators for Low Migration UV Printing Inks and Varnishes, part 1A
  • Nestlé Guidance Note on Packaging Inks
  • Resolution AP (89)1

Ultraform UVFM


De viktigaste egenskaperna i Ultraform UVFM är hög flexibilitet och färgbeständighet. Den är vakuumformbar, mycket bra på elastiska och mjuka material och den bästa UV-färgen för utomhusbruk.

Ultraglass UVGL

UV för Glas! Den största fördelen med Ultraglass UVGL är dess höga beständighet utan att den behöver brännas i ugn! 

Ultra Glass UVGO

Ultra Glass UVGO är fri från tungmetaller, genom att sänka torkningstemperaturen sparar man energi och färgserien erbjuder ett obegränsad utbud av mycket briljanta färgnyanser.

Ultragraph UVGX

Ultragraph UVGX kan användas både i enstaka eller flerfärgs linjer. Färgserien passa perfekt för olika typer av displayer för in- och utomhus bruk, såsom skyltar, affischer, klistermärken, etc.

Ultrapack UVK+

Mycket resistent och snabbhärdande UV-färg för tryck på 3-D objekt av förbehandlad PE/PP. Färgen vidhäftningsegenskaper liksom den höga graden av glans är okänsliga för värme och fuktighet.

Blindskriftslack UVLB


UV-härdande lacker för tryck av taktila motiv (punktskrift), som kännetecknas av extremt hög färgavlägning med konstant färgfilmstjocklek och mycket bra kant definition. UVRS 912 (färgserien UltraRotaScreen UVRS) har en ytflytning och är därför utmärkt för tryckning av taktila varningstrianglar.

UV Glanslacker UVLG


Högglänsande UV-lacker för tryckning av fulla ytor eller partiellt tryck av screen- eller offsettryck. Alla dessa kännetecknas av deras individuella fördelar och lämplighet för olika användningsområden.

UV Matt- och speciallacker UVLM/UVLS

Tre olika special lacker med olika transparens och yta. Alla dessa har individuella fördelar som är anpassade för olika material. 

Ultradisc UVOD

Färgserien Ultradisc UVOD kan användas på alla nuvarande kända format och uppfyller de högsta kraven för tryckning på Optical Disc. De låga radiella avvikelse-värdena garantera förstklassiga resultat även för det nya HD-formatet Blu-ray.

UltraRotaScreen UVRS

Speciellt utvecklad för rotativt screentryck med schabloner från Gallus (Screeny®) och StorkScreens (Rotamesh®). Den lämpar sig speciellt för kombinationstryck med UV-boktryck och UV-offset.

Ultrastar UVS

Den huvudsakliga användningen är koncentrerad på självhäftande folie med hög flexibilitet i den tryckta färgfilmen, hög kemisk resistens mot olika fyllmedel, hög mekanisk beständighet mot nötning och god väderbeständighet för utomhusanvändning.

UltraRotaScreen UVSF

Den silikonfria UVSF har utvecklats speciellt för kombinationstryck med rotativt UV-screentryck och UV-flexotryck. Den utmärker sig genom optimal utflytning och garanterar en enastående kompatibilitet med den övertryckta flexofärgen.

Ultrastar-M UVSM

Den mycket matta Ultrastar-M UVSM är allmänt lämplig för grafiskt och industriellt screentryck och visar mycket god vidhäftning på olika plaster. Vid tillsättning av tillsatsmedel kan man även använda färgen på komplicerade material.

Ultragraph UVSP


UVSP är ytterst reaktivt och första valet för moderna, storformats flerfärgsmaskiner samt äldre UV-torkar med begränsad UV-effekt. Dessutom har färgen enastående tryckbarhet och blockningsbeständighet.

Ultraswitch UVSW


Inom segmenten Membrane Switch har lösningsmedelsbaserade färgsystem varit dominerande hittills. Med sina enastående fördelar har nu även UV-färgerna uppnått motsvarande krav för just detta segmentet - UVSW!