Mara_Website_Header_LY1_10375.jpg

Maskiner / Utrustning

Vi har samlat världens ledande tillverkare av utrustning och maskiner för screentryck i en portfölj. Vi erbjuder er möjligheten att utrusta ert tryckeri för att nå högsta möjliga tryckkvalitet med en rationell och effektiv produktion där såväl inre som yttre miljö tas till vara. Kring dessa maskiner erbjuder vi installation, reservdelar, service och reparationer så att de alltid kan prestera på sin yttersta nivå. Vi kan även hjälpa er med val av rätt utrustning för ert ändamål med hjälp av vår erfarna personal samt utbilda er personal så att de använder utrustning på bästa sätt. Flera av dessa utrustningar har vi i vår egen utställning för tester och demonstrationer där vi också samlar vår egen erfarenhet och testar gränser. Flera av dem finns hos våra kunder i er närhet så att vi kan visa dem i sin rätta miljö.

En effektiv och felfri produktion är oftast nyckeln till en lönsam verksamhet. Titta även du på denna möjlighet.