Mara_Website_Header_LY1_10373c.jpg

Liquid Coatings

 
Ett smartare alternativ till filmlaminering:

Marashield UV Liquid Coatings - Primer, Finishing, Protection

Fördelar

  • Lägre material kostnad: Liquid Coatings är betydligt billare än filmlaminering
  • Lägre produktionskostnad: den tidskrävande post-print skärningen försvinner
  • Utformning: produkten är särskillt utformade för det material som används
  • Konstant kvalitet: Appliceras med maskin för industriell och reproducerbar kvalitet på både styva och flexibla material
  • Passar bra för utomhusbruk: med kombinationen av film, färg och coating
  • Första klassigt resultat: Glansigt eller matt och jämn täckning