Mara_Website_Header_LY1_10375.jpg
Bookmark and Share
August 2012

Tampaplus TPL

Det är vår högsta prioritet att se till att våra produkter uppfyller de senaste säkerhetsföreskrifterna.

Den reviderade versionen av Tampaplus TPL innehåller varken aromatiska lösningsmedel, eller PAA och har låga PAH-värden - och därmed följer färgserien de nyaste kraven!


Läs mer:

Tampaplus TPL at a glance

Tampaplus TPL Product Info

Tampaplus TPL Technical Data Sheet