Mara_Website_Header_LY1_10374.jpg
Bookmark and Share
April 2011

Överlägsen kvalitet för perfekta arbetsflöden

Välkommen till Fespa Digital 2011 - Möte oss i Hall A3 monter D41 och lär känna våra nya produkter:

TexaJet DX-SHE - Två-i-en hybrid sublimering färg

MaraJet DI-MS - färg med mild doft för Mimaki JV33 printers

MaraJet DI-LS - den för bättrade klassikern

UltraJet DUV-H - en UV hybrid färg för många olika typer av applikationer

Marashield UV Liquid Coatings - för perfekt kvalitet


Läs mer: FESPA Digital News

www.fespa.com/digital/en.html    Hamburg, 24-27 maj 2011


FESPA Digital Hamburg