Mara_Website_Header_LY1_10375.jpg
Bookmark and Share
March 2013

Problem med vandalism?

Det är inte roligt att får sitt tryck förstört av klotter. Marabu´s nya Anti-Graffiti Coating Marashield UV-AG gör så att graffitin kan avlägsnas utan att skada den tryckta ytan. Lacken appliceras på tycket med valsar.

 
Läs mer om den nya produkten här:

Marashield Liquid Coatings  ProductINFO

Marashield Liquid Coatings Technical Data Sheet