Marabu plant in Tamm, Germany;
Marabu plant in Tamm, Germany;
Screen Printing;
Digital Printing;
Pad Printing
Bookmark and Share
June 2013

Ny behållare för Digital Printing Inks

Alla digitala tryckfärger samt olika hjälpmedel för digital-och screentryck kommer successivt övergå till en optimerad, rund behållare.

Med sin innovativa materialsammansättning, överstiger den nya behållaren den tidigare i termer av kemisk beständighet, och, tack vare en ökad tjocklek, även mekaniskt motstånd. Den svarta versionen ger också förbättrat UV-skydd.Läs mer i Produktinformationen nedan

New Container for Digital Inks and various Auxiliaries[Translate to Swedish:] 1 l / 1 kg unit OLD / NEW

1 l / 1 kg unit OLD / NEW