Mara_Website_Header_LY1_10372B.jpg
Bookmark and Share
November 2014

Marabu Scandinavia tar miljövård, säkerhet och kvalitet på största allvar!

Nu är vi ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet enligt standarderna ISO 14001 och ISO 9001.


Certifieringen bekräftar att vi har ett effektivt ledningssystem för styrning inom kvalitet och miljö. Vi arbetar ständigt med förbättringar och ledningssystemet hjälper också oss att skapa struktur och ordning i vårt sätt att arbeta och styra verksamheten.


Hos Marabu Scandinavia kan du lita på högsta kvalitet och största miljöansvar, oavsett vilken färg du väljer.

Vad innebär ISO 14001 och ISO 9001?


ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning som hjälper organisationer att hantera och minska sin miljöpåverkan. Standarden baseras på att man har en motiverande och väsentlig miljöpolicy samt att man uppfyller de lagkrav som finns. Man ska ständigt arbeta med förbättringar och efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt


ISO 9001 är också en internationell standard som bygger på att man har ett ledningssystem inom kvalitet. Inom kvalitet arbetar man med olika krav som exempelvis kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang och leverantörsbedömningar. Även inom kvalitet arbetar man med ständiga förbättringar.


Marabu Scandinavia jobbar direkt mot flera företag som ställer stora krav på att vi uppfyller de krav som dessa ISO standarder omfattar. Vi har också många kunder som är leverantörer till företag som tar detta på fullt allvar. Vi tror därför att vi med dessa certifikat inte bara kan effektivisera vår verksamhet och ständigt utveckla vår verksamhet utan också vara en trygg samarbetspartner till våra kunder och därmed deras kunder.

Vi är särskilt glada för det positiva omnämnande vi fick av revisionen på vår lagefterlevnad där bl.a. Miljöbalken 2008:245 är en stor och omfattande del när det gäller import och hantering av kemikalier, där många av våra kunder också efterfrågar stöd för sina processer.

Har ni frågor så får ni gärna kontakta vår kvalitets- och miljöchef Lina Thorson eller vår VD Lars Nilsson.

 

Läs mer om vår policy och vårt certifikat här:

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

ISO-Certifikat