Mara_Website_Header_LY1_10374.jpg
Bookmark and Share
May 2011

Marabu får priset SGIA Sustainability Recognition Award

Marabu är ett företag som länge har arbetat med kemikalier och vi vet vad som krävs för att ta ansvar för både människan och miljön. Våra kunder och medarbetare stöder vårt synsätt att kunna kombinera miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Denna kombination gör att vi kan leverera miljövänliga produkter av hög kvalitet.

SGIA Specialty Graphic Imaging Association vill därför ge oss detta pris för andra gången sendan 2004. Beslutet baseras mycket på Marabus nya miljöredovisning som gjordes under 2010.

 


SGIA Sustainability Recognition Award 2011

SGIA Sustainability Recognition Award 2011

Marabus miljöredovisning 2010

Marabus miljöredovisning 2010