Marabu plant in Tamm, Germany;
Marabu plant in Tamm, Germany;
Screen Printing;
Digital Printing;
Pad Printing
Bookmark and Share
November 2012

MaquaJet DA-E - Vattenbaserad och användarvänlig

Den nya InkJet färgen MaquaJet DA-E ger färgstarka resultat och fungerar på en mängd olika material för både inom- och utomhusbruk!MaquaJet DA-E har mång fördelar så som:

•  Användarvänlig - inga utsläpp av lösningsmedel under tryckprocessen

•  Lätt att förvara - klassificering icke farlig, icke brännbart

•  En mängd olika material - många olika användningsområden

•  Hög färgdensitet - ger sänkta materialkostnader

•  Hög utskriftskvalitet - stabilitet på beprövade skrivare


Läs mer:

MaquaJet DA-E at a glance

MaquaJet DA-E ProductINFO

MaquaJet DA-E Technical Data Sheet


MaquaJet DA-E - Vattenbaserad och användarvänlig

MaquaJet DA-E - Vattenbaserad och användarvänlig