Mara_Website_Header_LY1_10375.jpg

Tekniska skrifter - Screentryck

June 2006

Lösningsmedelsfärgens torkningsprocess

En viktig del i screentryckstekniken är att förstå vad som händer när en lösningsmedelsbaserad screenfärg torkar och vilka faktorer som påverkar denna process. Här finns ett kompendium där vi försöker belysa detta tema.

May 2006

Beständighet mot väder och blekning

Tryckt utomhusreklam har blivit alltmer lockande och idag finns det väldigt få bussar, tåg, lastbilar eller taxibilar, som inte har någon form av tryckt reklam. För att undvika att utomhustrycket förlorar sin dragningskraft...

June 2005

Marabu: Hjälpmedel för UV-färger

Kompendiet beskriver de hjälpmedel och tillsatsmedel som finns för Marabus UV-färger och hur man ska hantera dem.

March 2001

Marabu: Dubbelsidiga dekaler

Den högkvalificerade tekniken med dubbelsidiga fönsterdekaler kräver god kännedom om val av färgserie, hjälpmedel och tryckteknik. Här finner Du anvisningar och tips om lämpliga färgserier och hjälpmedel.

September 1997

Identifiering av plastmaterial

Detta är en beskrivning över hur man kan identifiera de vanligaste plastmaterialen genom att tända eld på ett liten bit material och studera hur lågan brinner.

< Föregående 2 2
Displaying results 6 to 10 out of 10