Mara_Website_Header_LY1_10373c.jpg

Tekniska skrifter - Tampongtryck

July 2015

“Varmröd” till “kallblå” - Thermochromatic effekter

Screen and Pad Applications and Technical Details.

UPDATE July 2015

July 2012

Marabu: Hjälpmedel för tampongtrycksfärger

Tampongtryckstekniken kräver inte bara god kännedom om tryckmaterial, färg och tryckteknik. En god kunskap om de tillgängliga hjälpmedlen är också en förutsättning för att kunna avhjälpa tryckproblem och för en promblemfri...