Mara_Website_Header_LY1_10374.jpg

Kvalitetspolicy

Marabus varumärke är känt för sina ledande högkvalitativa produkter och tjänster, dess höga gemensamma utvecklingsstandarder, och dess internationella räckvidd.

Vi måste generera en rimlig vinst för att bibehålla konkurrenskraft och säkerställa en fortsatt expansion på våra marknader. Vårt övergripande uppdrag är att konsekvent anpassa vår verksamhet efter marknadens krav. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster som gagnar våra kunder. Vi kan bara uppnå detta mål om alla Marabus medarbetare arbetar tillsammans.

Våra kunder är de som utvärderar kvaliteten på våra tjänster varje dag. De är avgörande för vår framgång, till att säkra våra arbetsplatser och livskraften i vår verksamhet. Vi strävar efter att befästa och stärka vår marknadsposition genom att fokusera på kvalitet inom alla avdelningar. Vi strävar efter ständig förbättring genom att kommunicera vårt engagemang för kvalitet inom hela vår verksamhet nu och i framtiden. Vi anpassar oss till ständigt nya krav i förändring. Vi mäter vår framgång genom kundnöjdhet och hur vi effektiviserar våra affärsprocesser.

 

Certifikat

Marabu Scandinavia är ISO-certifierat inom både miljö och kvalitet enligt standarderna ISO 14001 och ISO 9001. ISO-certifikat