Marabu plant in Tamm, Germany;
Marabu plant in Tamm, Germany;
Screen Printing;
Digital Printing;
Pad Printing

Affärsidé

Marabu Scandinavia ska i Norden utveckla och marknadsföra ett högvärdigt och komplett produktprogram av förbrukningsmaterial för tryckning med screen, tampong- och digitalt storformat samt UV-baserat flexo- och boktryck inom Narrow Web.
 
Marabu Scandinavia ska erbjuda totalkompetens och genom sitt Tekniska Center ge såväl produkt- som utvecklingsstöd.
 
Marabu Scandinavia ska genom engagemang och kompetens erbjuda kunderna ett lönsamt partnerskap med kvalitet i alla processer och alltid med kunden i fokus.

Vision

Vi är den ledande leverantören av helhetslösningar inom digital-, screen-, tampo- och flexotryck.

Mission

Vi ska hjälpa tryckeriföretag till perfekta tryckresultat.